mhistory.net
Browsing

Obrazek

Bohaterów prawdziwych poznaje się…

Janusz Korczak był polsko-żydowskim lekarzem, pisarzem, pedagogiem, działaczem społecznym, jak również teoretykiem wychowania. Uznaje się go za pioniera działań na rzecz praw dzieci. Podczas II Wojny Światowej Korczak mieszkał w okupowanej Warszawie, gdzie z dumą nosił polski mundur wojskowy. Jego Dom Sierot, czyli schronienie dla osieroconych…
Read More...