mhistory.net

Siła bez honoru

Generał brygady Sławomir Petelicki był pomysłodawcą i pierwszym dowódcą jednostki wojskowej Wojsk Specjalnych GROM, jednej z najlepszych jednostek tego typu na świecie, porównywalna z amerykańską Delta Force lub brytyjską SAS. GROM, jako jedyna tego typu formacja na świecie może szczycić się faktem, że podczas kilkuset operacji bojowych jednostki nie zginął ani jeden jej żołnierz.

How good was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave A Reply

Your email address will not be published.