mhistory.net

Rzecz, której należy się lękać

Franklin Delano Roosevelt był 32. prezydentem Stanów Zjednoczonych, wybieranym na urząd w latach 1933 – 1945. Był jedynym w historii prezydentem USA, który rządził przez dłużej niż dwie kadencje. Roosevelt przeprowadził kraj przez wielki kryzys gospodarczy i przez II Wojnę Światową. Jako członek Wielkiej Trójki, zgodził się na rozszerzenie wpływów ZSRR po wojnie, kosztem suwerenności państw Europy Środkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.