mhistory.net

Pierwszy krok do zrzucenia niewoli

Tadeusz Kościuszko był polskim generałem, który poprowadził polskie wojska powstańcze przeciw Rosjanom podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, a po klęsce powstania walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wzór człowieka, patrioty i żołnierza.

How good was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave A Reply

Your email address will not be published.