mhistory.net

Pierwszy krok do zrzucenia niewoli

Tadeusz Kościuszko był polskim generałem, który poprowadził polskie wojska powstańcze przeciw Rosjanom podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, a po klęsce powstania walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wzór człowieka, patrioty i żołnierza.

Leave A Reply

Your email address will not be published.