mhistory.net

Bohaterów prawdziwych poznaje się…

Janusz Korczak był polsko-żydowskim lekarzem, pisarzem, pedagogiem, działaczem społecznym, jak również teoretykiem wychowania. Uznaje się go za pioniera działań na rzecz praw dzieci.
Podczas II Wojny Światowej Korczak mieszkał w okupowanej Warszawie, gdzie z dumą nosił polski mundur wojskowy. Jego Dom Sierot, czyli schronienie dla osieroconych dzieci żydowskich, został przeniesiony przez Niemców do getta warszawskiego. W sierpniu 1942 roku dzieci i opiekunowie, w tym Korczak, zostali poprowadzeni do niemieckiego obozu zagłady w Treblince i tam zamordowani. Janusz Korczak pozostał ze swoimi wychowankami mimo faktu, że wcześniej polscy przyjaciele oferowali mu możliwość ucieczki z getta.

Cytat pochodzi z książki Korczaka “Król Maciuś Pierwszy”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.