mhistory.net

Bohaterów prawdziwych poznaje się…

Janusz Korczak był polsko-żydowskim lekarzem, pisarzem, pedagogiem, działaczem społecznym, jak również teoretykiem wychowania. Uznaje się go za pioniera działań na rzecz praw dzieci.
Podczas II Wojny Światowej Korczak mieszkał w okupowanej Warszawie, gdzie z dumą nosił polski mundur wojskowy. Jego Dom Sierot, czyli schronienie dla osieroconych dzieci żydowskich, został przeniesiony przez Niemców do getta warszawskiego. W sierpniu 1942 roku dzieci i opiekunowie, w tym Korczak, zostali poprowadzeni do niemieckiego obozu zagłady w Treblince i tam zamordowani. Janusz Korczak pozostał ze swoimi wychowankami mimo faktu, że wcześniej polscy przyjaciele oferowali mu możliwość ucieczki z getta.

Cytat pochodzi z książki Korczaka “Król Maciuś Pierwszy”.

How good was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave A Reply

Your email address will not be published.